PROJEKT UE

|WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH ZWIĄZANYCH Z INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI PROCESOWO – PRODUKTOWYMI W FIRMIE JAMECH SP. Z O.O.|

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

|CELE PROJEKTU|

Cele w perspektywie krótkoterminowej:

 • poszerzenie oferty poprzez wprowadzenie nowych maszyn specjalistycznych: młyn do cięcia wełny stalowej, ostrzałka do noży maszyn do skrawania drutu, siewnik
 • poprawa jakości wykonania maszyn dzięki wyeliminowaniu udziału podwykonawców; wykonywanie we własnym zakresie wszystkich elementów maszyn, z wyłączeniem jedynie elementów z tworzyw sztucznych
 • nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami dzięki spełnieniu wymogów jakościowych i technicznych realizacji; możliwość zaoferowania kolejnych autorskich, prototypowych rozwiązań; park maszynowy wykorzystywany do kolejnych wdrożeń
 • zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych jako element realizacji większej polityki rozwojowej firmy
 • wzrost zatrudnienia – zatrudnienie 5 nowych pracowników

Cele w perspektywie długoterminowej:

 • poprawa konkurencyjności spółki w skali międzynarodowej dzięki wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych na skalę krajową i częściowo światową
 • znaczenie marketingowe projektu – umocnienie wizerunku firmy jako wdrażającej innowacyjne technologie (w tym wyniki własnych prac B+R), rozwiązania ekologiczne i dążącej do podniesienia standardów jakościowych produkcji
 • szerokie oddziaływanie gospodarcze w skali regionalnej

|PLANOWANE EFEKTY|

 • uruchomienie produkcji na nowoczesnej linii technologicznej
 • wzrost zatrudnienia
 • wdrożonych wyników prac B+R
 • wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 700 000 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 538 000 PLN